Selecteer een pagina

Symposium

Vereniging Nazorg Adoptie organiseert vrijdag 21 juni 2019 in Hotel Asteria in Venray een internationaal symposium over het belang van nazorg bij adoptie. We willen tijdens het symposium komen tot de oprichting van een Europees Kenniscentrum Nazorg Adoptie. Binnen het kenniscentrum leggen we verbindingen tussen psychische én lichamelijke klachten ten gevolge van adoptie. Het symposium begint om 17.30 uur met een walking diner en eindigt om 22.00 uur. Deelname is gratis.
Klik hier om u aan te melden voor het symposium.

 

De sprekers

  • David M. Brodzinsky, Ph.D. zal vanuit Amerika spreken op het symposium. Hij is klinisch psycholoog en als Research en Project Consultant verbonden aan het National Center on Adoption and Permanency.
  • Juriste Dewi Deijle zal spreken over haar onderzoek naar de zorgplicht van de Nederlandse Staat en over de juridische weg naar erkenning en concrete hulp in waarheidsvinding. Ze zal procesadvies voor geadopteerden geven en inzoomen op ontwikkelingen in het buitenland en juridische procedures tegen de overheid inzake illegale adopties en gelegaliseerde kinderhandel.
  • Prakash Goossens uit België, van Indische origine. Hij studeerde rechten en internationale politiek en liep stage bij de Europese Unie en de Verenigde Naties. Als geadopteerde is hij sterk bezig met het ‘belang van het kind’, vanuit juridische kijk en psychosociaal perspectief. Prakash Goossens pleit voor een historisch onderzoek naar 50 jaar interlandelijke adoptie in Vlaanderen en een grondige uitbreiding van nazorg voor geadopteerden.
  • Gera ter Meulen heeft als lid van de Werkgroep Post Adoption Services van EurAdopt een vragenlijstonderzoek naar nazorg gehouden in 11 EurAdopt landen en bij 24 organisaties. De resultaten van dat onderzoek zal ze op 21 juni toelichten.
  • Dr. Anneke Vinke: vooraanstaand vrijgevestigd GZ-psycholoog, kinder- & jeugdpsycholoog en orthopedagoog.
  • Sanne van Rossen: auteur van het boek Verdriet van Sri Lanka en bezig met een project om wereldwijd aandacht te vragen voor de positie van vrouwen die – vrijwillig of gedwongen – hun kind hebben afgestaan ter adoptie of wiens kind is gestolen voor adoptie.
  • Paneldiscussie met Simone Hoogeveen (therapeute hulpverlening), Yudi Hoekstra (adoptiecoach) en Hilbrand Westra (adoptiecoach).


Het internationaal symposium wordt georganiseerd met steun van: