Selecteer een pagina

Nazorg adoptie

Als het om adoptie gaat, is in Nederland veel bij wet geregeld. Vooral de adoptieprocedures en de voorbereidingen van de aspirant adoptieouders zijn juridisch vastgelegd. Maar er is niéts bij wet geregeld hoe het verder gaat met de geadopteerden, hun adoptieouders en geboorteouders als ze eenmaal zijn ‘geplaatst’. Vereniging Nazorg Adoptie wil het belang van gereguleerde nazorg bij adoptie op de politieke agenda krijgen en wettelijk laten verankeren.

Als het om adoptie gaat, is in Nederland veel bij wet geregeld. Vooral de adoptieprocedures en de voorbereidingen van de aspirant adoptieouders zijn juridisch vastgelegd. Maar er is niéts bij wet geregeld hoe het verder gaat met de geadopteerden, hun adoptieouders en geboorteouders als ze eenmaal zijn ‘geplaatst’. Vereniging Nazorg Adoptie wil het belang van gereguleerde nazorg bij adoptie op de politieke agenda krijgen en wettelijk laten verankeren.

Het bestuur van de Vereniging Nazorg Adoptie bestaat uit:
Anne-Marie Goossens (voorzitter)
Ray Eikelboom (secretaris)
Maurice Ambaum (penningmeester)
Sanne van Rossen
Puk Heijnen-Poels
Lyda Groot
Liesbeth Struijcken


Vereniging Nazorg Adoptie is gelieerd aan Stichting Nazorg Adoptie: www.adoptie-nazorg.nl

De focus ligt nu op nazorg voor adoptiekinderen, afstandsouders en adoptieouders. Met het oog op de toekomst, het maakbare gezin en de medische wereld die de ethische vragen inhaalt: het vooruitdenken met alles wat nog komen gaat voor deze kinderen/ouders en gevolgen op de lange termijn kunnen we wellicht een veel grotere groep van nazorg gaan voorzien. Onder adoptie verstaan we in dit kader ook pleegkinderen en pleegouders, en weeskinderen die door bijvoorbeeld oorlog in hun geboorteland naar Europa zijn gevlucht en daar zijn opgevangen in gezinnen of opvangcentra.

Het lidmaatschap van Vereniging Nazorg Adoptie kost €24 per jaar. Steunt u de doelstelling van de vereniging om gereguleerde nazorg bij adoptie op de politieke agenda krijgen en wettelijk te laten verankeren? Word dan lid! Hoe meer leden we hebben, des te sterker we staan en hoe groter de kans dat we onze doelstelling kunnen realiseren.

Vereniging Nazorg Adoptie wil komen tot een Europees Kenniscentrum Nazorg Adoptie. Op 21 juni 2019 wordt in Venray een internationaal symposium over nazorg adoptie georganiseerd. We willen tijdens het symposium komen tot de oprichting van een Europees Kenniscentrum Nazorg.

Lid worden?

Het lidmaatschap van Vereniging Nazorg Adoptie kost €24 per jaar. Steunt u de doelstelling van de vereniging om gereguleerde nazorg bij adoptie op de politieke agenda krijgen en wettelijk te laten verankeren? Word dan lid!